Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?


---------------------------------------------
(2018-07-11)
OBS!
---------------------------------------------
KB har grejat på sin sida så att gamla länkar inte längre fungerar.
Jag funderar för fullt på hur det ska lösas. Länkar från nu fungerar dock.
---------------------------------------------Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O
Valutaomvandlare: 1.000:- år 1897 motsvarar 64.835:- år 2018. Se mer på Rodney Edvinssons sida.

Äntligen, elbilar...

UppfinningarSkapad av Uffe Johansson 2018-06-01 01:00
Östgötaposten 1901-03-22


Edisons nya ackumulator
- han kallar den Storage Battery — skulle, skrifves det från Newyork, lämpligen kunna liknas vid ett stort fat, som bekvämt kan transporteras hvart man vill och lika lätt kan användas till kraft- som till ljuskälla. Abonnemang på en dylik ackumulator skall stilla sig så billigt, att hvarje familj skall kanna bannlysa gas och kol från sitt hus och i stället ha elektriskt ljus och elektrisk värme och aldrig behöfva frukta att rök eller os eller andra med vanlig eldning följande olägenheter i sina rum.

Ångbåtarna skola framdeles i stallet för kol intaga ackumulatorer, hvilka skola upptaga afsevärdt mindre utrymme än kolförrldet. Spårvagnar och tåg skola likaledes komma att drifvas uteslutande med ackumulatorer. I fabrikerna skall lagerbatteriet ersätta ångmaskinen. Landtbrukarne skola icke mer behöfva några lokomobiler, hästar eller oxar, utan allt maskineri skall drifvas med elektricitet, hvarmed äfven följer den fördelen, att man när som helst förfogar öfver elektriskt ljus.

Så långt reklamen för Edisonackumulatorn. Huruvida uppfinningen praktisk skall rättfärdiga dessa stora löften och framför allt icke ställa sig för dyr blir en fråga, som får vänta på sitt svar till i höst, då de nya ackumulatorerna skola införas i marknaden i Newyork.

----------------------------
Om ackumulatorer på Wikipedia.
Om Edison på Wikipedia.
Ackumulator på Biltema.

  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.