Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?


---------------------------------------------
(2018-07-11)
OBS!
---------------------------------------------
KB har grejat på sin sida så att gamla länkar inte längre fungerar.
Jag funderar för fullt på hur det ska lösas. Länkar från nu fungerar dock.
---------------------------------------------Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O
Valutaomvandlare: 1.000:- år 1897 motsvarar 64.835:- år 2018. Se mer på Rodney Edvinssons sida.

Uppfinningar och rön.

UppfinningarSkapad av Uffe Johansson 2018-03-01 23:55
Östgötaposten 1899-09-15


Uppfinningar och rön. Nya knallsignaler. Med knallsignaler betecknas inom jernvägstekniken med explosivt ämne fylda dosor, hvilka anbringas å rälerna vid tilfällen då det gäller att varsko eller stanna ett bantåg utan att dess personal är på förhand derpå förberedd.

Genom den knall som uppstår då jernvägsfordonet krossar knalldosan väckes tågpersonalens uppmärksamhet, och det - åligger då denna att bringa tåget till "stopp". I en uppsats i Mittheilungen über Gegenstände des Artilleri und Geniewesens offentliggöres resultatet af omfattande undersökningar som den tekniska militärkomitén i Österrike gemensamt med representanter för jernvägsförvaltnigen utfört i fråga om ändamålsenligheten af de i Öster rike-Ungern nu använda knallsignaler for jernvågar.

Undersökningen åsyftade företrädesvis:
1) säkerhet för explosion vid vanlig transport och motståndsförmåga mot atmosfärens inflytande;
2) tillförlitligt funktionerande, då explosion skall ega rum och tillfredsställande akustisk verkan samt
3) möjligast ringa vidd för sprängdelarnes spridning vid explosionen.

Fordringarna 1) och 2) uppfylla de vid österrikiska banorna använda knallsignalerna, "modell 1894", från firman Sellier och Ballot, under det att dessa i fråga om 3) icke befunnits tillfreds- ställande, ithy att jernvägspersonal skadats ända på ett afstånd af 50 meter.

Knalldosan är så tillvida egendomlig, som en särskild, lättantändlig och i ett litet glasrör innesluten tändsats finnes placerad i dosans midt, under det att till höger och venster derom 8 små kopparrör äro anbragta och försedda med knallsats.

Då knalldosan öfverköres exploderar genom krossandet af glasröret tändsatsen och derigenom jemväl knallsatsen. För att uppfylla betingelsen i punkt 3) föreslås en säkerhetsmanantel bestå ende af ett yttre och ett inre hölje af vågigt jernbleck, hvars mellanrum fylts med filt.

Denna skyddsmantel Hindrar fullkomligt skälfvornas kring spridande åt sidan och begränsar detsamma i längdökningen till en vinkel mindre än 15 grader, utan att knallens verkan väsentligen minskas.  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.