Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?


---------------------------------------------
(2018-07-11)
OBS!
---------------------------------------------
KB har grejat på sin sida så att gamla länkar inte längre fungerar.
Jag funderar för fullt på hur det ska lösas. Länkar från nu fungerar dock.
---------------------------------------------Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O
Valutaomvandlare: 1.000:- år 1897 motsvarar 64.835:- år 2018. Se mer på Rodney Edvinssons sida.

Den lille äfventyraren II.

BrottSkapad av Uffe Johansson 2018-02-28 17:46
Östgötaposten 1897-10-22


En försigkommen 12-åring. En 12-årig gosse, son till en arbetare i Vesterås, företog sig, säger V. L. T., häromdagen en på samma gäng sorglig och tragikomisk äfventyrarfärd. Hvarje sommar brukar han få gästa hos sin mormor i Isätra, och det var härifrån han gjorde en afstickare till Sala stad. Kommen dit klef han djärft upp i stadshotellet och begärde att få hyra rum å sin fars "ingeniör Blomqvists i Enköping" räkning. Emellertid voro alla rum upptagna, hvarför han begaf sig till ett privathotell vid Rådmansgatan med samma begäran.

Här blef den också uppfylld, och han fick mat och kaffe och logi öfver natten och allt hvad han önskade. Men så skulle vår unge man bege sig ut och göra affärer. Till den ändan styrde han kosan till Erikssons missionsbokhandel, där han hälsade från pappa, som nu blifvit "häradshöfding Uggla i Vesterås", talade om att han var på besök hos en ansedd familj i staden och bad att få köpa en kamera. Och pappa skulle naturligtvis komma in och betala sedan. Han verkade så trovärdig att han fick en kamera för 7 kronor.

Nu kom den unge äfventyraren på den idéen att han skulle ha ett gevär och begaf sig därför till Jonssons järnhandel. Här var han son till "baron Uggla i Vesterås". Men nu begaf det sig icke bättre än att inne i butiken befann sig en herre, som på det ofvannämnda privathotellet hört honom kalla sig Blomqvist. Han frågade därför pojken hur detta hängde ihop, med påföljd att den lille äfventyraren hastigt och lustigt slank ut ur dörren, genast färdig att uppsöka en annan marknad.

Det var urmakare Landqvist. och där hälsade han från "ingeniör Blomqvist" och bad att få två ur till påseende. Men då urmakaren icke kände någon ingeniör med det namnet, och då pojken till på köpet som hans bostad uppgaf ett nummer, som råkade vara obebyggdt, fick han inte sin vilja fram. Äfventyraren begaf sig då till urmakare Blomqvist, presenterade sig som en son till "ingeniör Blomqvist i Enköping", visade att han köpt en kamera och sade sig nu behöfva en klocka för att kontrollera huru länge plåtarna legat i blöt. Men då biträdet i butiken visste att någon sådan ingeniör icke fanns, blef han nekad. Hvarpå 12-åringen smet ut och i stället begaf sig till guldsmed Sundberg.

Under tiden hade emellertid den förstnämnda urmakaren underättat polisen om saken. I guldsmedsaffären ville han prompt köpa en silfverkedja på sin pappas räkning. Pappan var nu "ingeniör Blomkvist vid Sala maskinfabrik". Men biträdet i butiken ville ha en skriftlig rekvisition. Ja, det skulle han gärna skaffa. Han gick alltså sin väg och kom snart tillbaka med en lapp, på hvilken det stod skrifvet: "Kann jag få en klockkedja af silfver. P. J. Blomkvist. John har fått löfte att få en han och. Tullgatan 12."

Det var naturligtvis inte svårt för butiksbiträdet att genomskåda bedrägeriet. I samma ögonblick kom missionsbokhandlaren och polisen. Pojken smet nu ut efter att ha gjort ett misslyckadt försök att olofligen stoppa på sig en klockkedja. Utkommen på gatan blef han anammad af polisen, fråntagen kameran och förd till polisstationen, där han fick en ordentlig och allvarsam skrapa, hvarefter den lille äfventyraren blef hemskickad till sin mormor igen.  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.