Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?


---------------------------------------------
(2018-07-11)
OBS!
---------------------------------------------
KB har grejat på sin sida så att gamla länkar inte längre fungerar.
Jag funderar för fullt på hur det ska lösas. Länkar från nu fungerar dock.
---------------------------------------------Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O
Valutaomvandlare: 1.000:- år 1897 motsvarar 64.835:- år 2018. Se mer på Rodney Edvinssons sida.

Om spottkoppar.

MedicinSkapad av Uffe Johansson 2018-02-28 11:11
Östgötaposten 1899-09-08


Om spottkoppar höll provinsialläkaren d:r K. von Post vid läkaremötet i Ronneby ett lärorikt föredrag, hvaraf vi teferera följande:

Då vi i de flesta fall icke kunna veta om en hostande menniska har lungsot eller ej, och då lungsoten är så enormt utbredd, och då det slutligen är högst sannolikt, att äfven andra sjukdomar, såsom snufva, bröstkatarr, influensa, lunginflammation, halsfluss, difteri, skarlakansfeber, messling, kikhosta m. fl. kunna utbreda sig medels utspottadt slem, så blir det högst viktigt att söka förmå alla hostande och spottande menniskor att begagna spottkopp inomhus.

Men för att vi skola kunna nå detta mål är det ock nödvändigt att lämpliga spottkoppar konstrueras. De som nu finnas i handeln äro nämligen ej ändamålsenliga. Föredraganden hade dels uppstält en del fordringar på spottkoppar, dels äfven konstruerat några modeller till dylika, som förevisades. Det är omöjligt att konstruera en spottkopp duglig för alla ändamål; föredraganden hade sökt in skranka sig till trenne.

1) Väggkoppen, afsedd att sitta fast vid väggen och att endast aflyftas vid rengöring, för allmänna inrättningar, skolor och fabriker m. m. samt för vanliga boningsrum.

2) Handkopnen, afsedd att med handen lyftas och föras till munnen, för nattduksbordet samt tör boningsrum, fabriker och skolor m. m., till individuelt bruk.

3) Fickkoppen.

4) Väggkoppen för rörlig vägg, för jernvägar och ångbåtar, en modifikation af n:r 1.

Det väsentligt nya i de modeller föredraganden visade, var att de i stället för det bräckliga porslinet eller glaset tillverkats af helpressad metallplåt, att de i stället för att stå lösa på golfvet eller bordet, konstruerats att sättas fast vid väggen eller anbringas i hylsor på väggen eller vid nattduksbordet så att de ej lätt kunna slås omkull och alltid finnas till hands på bestämd plats och slutligen att de blifvit försedda med sjelfstängande lock, så att de ej behöfde stå der öppna och sprida vantrefnad genom att erbjuda den obehagliga åsynen af innehållet, samt utestänga flugor m. fl. som annars skulle kunna komma ned i dem och släpa med sig i rummet af innehållet.

Handkoppen var dessutom så inrättad, att den sängliggande sjuke kan spotta i den utan att såsom vid hittills brukliga koppar behöfva lyfta hufvudet från kudden och resa sig upp i sängen, en som man måste erkänna icke obetydlig förbättring, om man betänker att rörelser och ansträngning alltid medföra ökad hostretning vare sig det är fråga om lungsot eller vanlig bröstkatarr.

Kopparne tillverkas och försäljas af Eskilstuna stålpressningsaktiebolag.  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.