Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?


---------------------------------------------
(2018-07-11)
OBS!
---------------------------------------------
KB har grejat på sin sida så att gamla länkar inte längre fungerar.
Jag funderar för fullt på hur det ska lösas. Länkar från nu fungerar dock.
---------------------------------------------Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O
Valutaomvandlare: 1.000:- år 1897 motsvarar 64.835:- år 2018. Se mer på Rodney Edvinssons sida.

Mot spottandet i järnvägskupéer

InsändareSkapad av Uffe Johansson 2018-02-11 04:10
Östgötaposten, 1901-07-26Mot spottandet i jarnvägskupéer, detta lika vidriga som hälsofarliga oskick, har man som bekant börjat på allvar inskrida i Norge, där de dreglande snusharne skola afvisas från tågen. Innan vi hunnit därhän, bör man åtminstone göra allt för att undervisa folk om det fula och vådliga i spottandets osed. Därför återgifva vi också följande ur Nerik. Alleh:

Spottandet är en nationell ovana, som bör utrotas genom att man håller efter de illa uppfostrade personer, som spotta hvar som helst. Det går för sig att lära gammalt folk att iakttaga hyfsning i detta afseende.

En gammal timmerhuggare, som härom dagen medföljde ett af dagtågen norrut, tuggade snus och spottade immerbadd (not, iderligen), men ett fruntimmer bland medpassagerarne påvisade för honom, att det fanns spottlåda i kupén. Den gamle rodnade förlägen ooh sväljde sedan sin saliv en lång stund, tills spottbehofvet blef honom öfvermäktigt och han började begagna den med en desinficerande vätska försedda spottlådan.

Om hvarje järnvägsresande på samma sätt som detta fruntimmer icke droge sig tör att anmärka på en ouppfostrad persons dåliga vanor och i nödfall anlitade konduktören, skulle våra tredje klassens kupéer vara ännu - behagligare för sommarfärder än de nu äro.

Spottandet i trappor är det afskyvärdaste af allt, då ingen kan undgå obehaget af dessa lemningar. Man känner äckel och leda öfver klysorna ooh damerna måste iakttaga stor varsamhet för att icke släpa dem med sig i sina kjolar. Likaledes är det ytterst obehagligt att folk spottar på asfalttrottoarerna och andra gångbanor.

Det finns ju rännsten alldeles invid ooh hvarför kan den icke användas såsom spottlåda, ifall man ovilkorligen behöfrer rensa hals ooh mun genom att harkla ooh spotta?

Bröstsjuka personer böra aldrig spotta annat än i medförd spottkopp.

  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.