Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?


---------------------------------------------
(2018-07-11)
OBS!
---------------------------------------------
KB har grejat på sin sida så att gamla länkar inte längre fungerar.
Jag funderar för fullt på hur det ska lösas. Länkar från nu fungerar dock.
---------------------------------------------Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O
Valutaomvandlare: 1.000:- år 1897 motsvarar 64.835:- år 2018. Se mer på Rodney Edvinssons sida.

En smula trollkarl.

MedicinSkapad av Uffe Johansson 2018-02-11 18:01
Östgötaposten 1901-07-26


En smula trollkarl. I tidskriften Helsovännen meddelar provinsialläkaren i Malmköping doktor Simon följande ganska lustiga bevis på, hur mången ännu vill att läkaren skall vara liksom en smula trollkarl.

Jag minnes min vördade lärare prof. Glas vid en lektion. Vi sutto 8 unge medicine kandidater högtidligt i halfcirkel kring professorn, och en patient efter den andra släpptes in. Så kom en tydligt ganska tät, men äfven tydligen ganska sjuk gumma in. Professorn lät efter sim vana en af oss taga reda pä gummans sjukiom och därefter ordinerade han medicin (det var fråga om en gammal magkatarr). Gumman fick ett recept, tackade, neg och höll på att gå, då professorn ropade henne tillbaka.

"Vänta lite", sade han, "Ni har ju får hemma!"

"Ja då, Ett årslam. Ja, bevars svarta? Ja, jag tror väl."

"Då skall gumman söka ut ett svart lamm utan hvit fläck; detta slaktas i nedan före soluppgången, men tyrdelas först, sedan solen gått upp".

Därpå kommo ytterligare underrättelser om anrättande af kött ocb soppa o. s. v. Gumman stirrade noga på professorn, ocb man såg, huru hon ansträngde sin stackars hjärna för att icke glömma en enda detalj. När hon gått, snusade gubben Glas.

"Ja, nu lär hon både färskt kött ocb soppa i 14 dagar. Det hade hon aldrig fatt på annat vis, ty både hon och hennes man äro värre noga, men hennes mage kan ej fördraga ström mingen, fläsket och potatisen, därföre var jag tvungen att nyttja litet humbug, annars hade jag inte lått henne att göra, som jag ville.

Gubben Glas var en hederman så långt från humbug, som solen från jorden, och hans ord den gången gjorde det skarpaste intryck; de äro säkert inbrända i hans åhörares minnen.

— Verlden vill bedragas och blir därföre bedragen, men den som vill veta sanningen och sätter värde därpå, han bör vara förvissad om, att han, såvidt möjligt, får veta den hos sin läkare.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post4