Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?


---------------------------------------------
(2018-07-11)
OBS!
---------------------------------------------
KB har grejat på sin sida så att gamla länkar inte längre fungerar.
Jag funderar för fullt på hur det ska lösas. Länkar från nu fungerar dock.
---------------------------------------------Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, eller om den heter Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O
Valutaomvandlare: 1.000:- år 1897 motsvarar 64.835:- år 2018. Se mer på Rodney Edvinssons sida.

Kungligt ompysslad

RojalistisktSkapad av Uffe Johansson 2018-05-14 03:17
Östgötaposten 1895-11-22


Drottning Victoria brukar, då hon vistas på sitt älsklingsresidens, slottet Balmoral i skotska högländerna, ganska ofta promenera omkring i trakten och göra besök i stugorna. Från hennes senaste vistelse derstädes berättas, att hon en dag kom i en fattig koja, der hon ej träffade någon annan hemma än en gammal gubbe, som låg i sängen. "Finns det ingen, som sköter om er eller håller er sällskap?" frågade drottningen. "Åh", svarade gubben, "de ha allesammans gått ut för att om möjligt fåse en skymt af drottningen".

Drottning Victoria satt en stund hos gubben och läste ett kapitel ur bibeln för honom. Då hon gick. lemnade hon honom en fempundsedel och sade: "När de andra komma hem, så kan ni tala om för dem, att medan de voro ute för att se på drottningen, har drottningen sett om er".  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post83

Drottningen i skolsalarna

RojalistisktSkapad av Uffe Johansson 2018-05-01 00:52
Östgötaposten 1897-01-29


Äfven drottning Sofias porträtt kommer alldeles oförtöfvadt att pryda landets folkskolesalar, skrifver en af Östgöta Corresp:s småländske meddelare, som omtalar att åtskilliga, ja sannolikt alla herrar pastorer i hans bygd i dagarne fått sig tillsända vackra drottningsporträtt såsom i fjol konungens. Enligt det medföljande cirkuläret är det äfven nu "en vän till den svenska folkskolan", som bekostar denna dyrbara skolprydnad. Räcka de emottagna exemplaren ej till, får skolrådet gratis äfven de felande, ty meningen är, att folkskolorna i riket skola hafva konungaparet.

Porträtten, i alla delar motstycken till konungaporträtten i fjol, äro utmärkt vackra, det åsatta boklådspriset är 2 kronor pr styck, och tidskriften "Arbetarens Vän" står signerad såsom förläggare.

---------------------------------------

Möjligen är detta "Arbetarens vän".

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post68