Inte dagens nyheter...

Inte dagens nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?

Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa och värsta från veckotidningen Östgötaposten, med det bästa och värsta från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

Not: Ibland kan det bli riktigt läskigt, men så uttryckte man sig då :-O

Bränvinstillverkningen i riket.

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-03-02 13:21
Östgötaposten 1900-01-12


Bränvinstillverkningen i riket. Från den 16 Dec. 1899 till den 2 i denna månad ha vid 126 brännerier tillverkas 3,255,997,9 liter.

Lägges dertill det från den 1 Okt. förut tillverkade, 14,978,351,6 liter, så utgör tillverkningen under tillverkningsåret hittills 18,234,349,5 liter.

Förra tillverkningsåret uppgick tillverkningen under motsvarande period till 3,763,333,7 liter och under föregående perioder till 14,023,182,8 liter eller tillhopa 17,786,516,5 liter.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post45

Ur sömnen I döden.

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-03-01 21:31
Östgötaposten 1900-08-24


Ur sömnen I döden. Malmö den 21 Augusti. Tidigt i morse påträffades å trottoaren utanför ett hus vid Stågatan en yngre mansperson iklädd endast nattskjorta, liggande sanslös och blödande. Han fördes genast till sjukhus, der han afled kort efter framkomsten.

Han befanns vara en 22-årig filare F. E Strömgren. Af polisundersökningen har framgått, att S, som brukar gå i sömnen, sannolikt fallit ned från sitt rum å andra våningen och dervid ljutit döden.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post42

Duvjakt på Norrmalmstorg.

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-03-01 10:21
Östgötaposten 1905-12-01


Dufjakt i huvudstaden. St. D. uppgiver, att man flera dagar sett en man drifva en formlig jakt på dufvor på Norrmalmstorg i Stockholm. Jakten tillgår så, att mannen, som förefaller vara en yngling på 18 à 20 år, lockar till sig några af dufvorna genom att mata dem. Därpå kastar han sig i lämpligt ögonblick öfver en dufva och infångar den. Dufvan stoppas under rocken och får i sitt obekväma fängelse vänta på att blifva aflifvad.

Tidningens sagesman har själf två gånger iakttagit, hur duffångsten gått till och har dessutom hört andra personer uppgifva, att de flera gånger sett jägaren i verksamhet. I ett par fall har man sett mannen försäkra sig om flera dufvor, som samtidigt förvarats under rocken. Han har vanligtvis assisterats af en person, som på lämplig plats hållit utkik, naturligtvis för att förhindra störande inblandning från vederbörande polismans eller annan persons sida i utöfvandet af dufjakten.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post41

En kärlekslös svärson...

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-03-01 09:10
Östgötaposten 197-06-14


En kärlekslös svärson synes verkligen en välsituerad hemmansegare i S :t Johannis vara. Hans svärmoder hade förr varit förestånderska i Östra Ryds fattighus och därefter under många år vistats där.

Då församlingen sedan fick kännedom om mågens och dotterns goda ekonomi tvungos de för några år tillbaka att taga hand om den gamla.

I förra månaden dog den 96-åriga gumman och mågen anmälde saken för kommunalnämndsordföranden i Ö. Ryd samt uppmanade denne att låta afhämta och begrafva liket. Kommunalnämnden ansåg sig emellertid ej skyldig därtill, men för att slippa allt bråk afsändes 10 kr. till en kista.

Dagen efter sedan detta belopp afsändts, kom mannen körande till Ö. Ryds bårhus med svärmoderns lik liggande löst i vagnen endast insvept i ett lakan och det så knapphändigt att fötterna lågo bara. Detta upprörande tillvägagångssätt har med rätta väckt allmänt ogillande och klander på orten, skrifver Söderk. Tidn.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post40

Skulder till Thure Palm.

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-02-28 19:17
Östgötaposten 1897-09-24


Skulder till undertecknad från föregående år torde före den 1 nästkommande November inbetalas. Efter denna tid utlemnas alla resterande för indrifning, såvida ej särskild öfverenskommelse dessförinnan blifvit gjord. Mjölby i September 1897. (277) Thure Palm.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post35

Qvinlig teknolog.

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-02-28 18:57
Östgötaposten 1897-09-24


Qvinlig teknolog. Tekniska högskolan i Stockholm har med innevarande termins ingång erhållit sin första qvinliga elev, fröken Agnes Magnell.  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post34

Folk som väger någonting.

DiverseSkapad av Uffe Johansson 2018-02-28 18:37
Östgötaposten 1897-09-24


Folk som väger någonting. Från Linde upplystes häromdagen att stadens bagaremästare F. Jansson besökt utställningen och der vägt sig samt fått tal om sig att med sina 164,5 kg. ha varit den tyngste på utställningens vågar.

Nu kommer emellertid Nora Tidning och meddelar, att bagaremästaren F. B. Simongren der i samhället också besökt utställningen, vägt sig och fått svart på hvitt att han uppnått en vigt af 170,5 kg. eller något öfver 20 lispund.

Båda dessa vigtiga personer äro dock "bara pojkar" mot en Norrköpingsbo — hvilken väl ock besökt utställningen i sommar. Han väger sina modiga 220 kg.

  • Kommentarer(0)//www.prosa.se/#post33