Hundra år gamla nyheter...

Hundra år gamla nyheter...

Våld, lycka, framsteg och motgångar. Det var bättre förr, eller?

Kungliga biblioteket har skannat in mängder av äldre svenska dags- och veckotidningar, med fantastiska nyheter.

Här har jag tagit fram det bästa från veckotidningen Östgötaposten, med det bästa från bland annat Östgöta Correspondenten.

Östgötaposten drevs av det vi i dag kallar Corren, som en form av veckotidning.

En storartad fabriksanläggning...

EkonomiPosted by Uffe Johansson 2018-02-13 02:48
Östgötaposten 1896-09-18


En storartad fabriksanläggning är för närvarande under utförande i Gislaved, skrifves till Smålands Allehanda. Det bolag, som för 72 000 kronor inköpt den ansenliga egendomen Gyllenfors med åtföljande fall i Nissan, ämnar nämligen uppföra en storartad gummifabrik, der under firma Svenska Gummilabriks Aktiebolaget tillverkning af allehanda gummiartiklar kommer att bedIrifvas under ledning af en rysk veikmästare hr Biranoff som redan vistats der några månader i och för vidtagande af förberedande åtgärder.

Att fabriken blir betydande bevisas redan af den ansenliga köpeskillingen, som väl närmast gafs för fallet. Det påstås, att fabriken kommer att sysselsätta 500 arbetare. Den kommer visserligen att ligga i Anderstorpi socken, men då den blir förlagd i Gislaveds omedelbara närhet tillför den naturligtvis byn betydande fördelar i form af ökad om- sättning o. s. v.

Byggnaden skall uppföras i 3 våningar, den nedersta af gråsten, de öfriga af tegel, och är arbetet redan så till vida påbörjadt, att man börjat rifva en del äldre byggnader, som nu få lemna plats för jätten.

----------------------------------------------------------------------------------

Not: Gislaveds gummifabrik grundades 1893 av bröderna Carl Gislow och Wilhelm Gislow, som startade tillverkning av bland annat gummistövlar och galoscher i Gislaved.

Gislaveds gummifabrik på Wikipedia.


  • Comments(0)//www.prosa.se/#post12